Mayor of The People’s Government of Beijing Municipality
Mr. Cai Qi
Mr. Cai Qi
 
    Vice Mayors of The People's Government of Beijing Municipality
Mr. Li Shixiang
 
Mr. Chen Gang
 
Ms. Cheng Hong
 
Mr. Zhang Gong
 
Mr. Lin Keqing
 
Mr. Zhang Jiandong
 
Mr. Wang Xiaohong
 
suizhenjiang.jpg
Mr.Sui Zhenjiang
 
wangning.jpg
Mr. Wang Ning
 
    Secretary General of The People's Government of Beijing Municipality
 
Mail to Mayor: contact@ebeijing.gov.cn