eBeijing, the Official Website of the Beijing Government

Names of 18 Honorary Citizens

Share:
Font size:  A  A  A

    
Name For Contact Date of honor awarding Liaison in Beijing  Tele No.and Fax Liaison
Ms. Dr. Hui Jing Zi(f) TEL:(0081)252650900;2677032 1999.9.29 Beijing Friendship Hospital 63154648; Meng Qingling
FAX:2661130 63023261
Dr. Henry Fok Ying Tung No.58 building, Zhongyin Hotel 1999.9.29 Grand Hotel Beijing 65130053or Jiang Zhengqian
No.1, Garden Avenue, Zhonghuan, Hong Kong  65137788-222
TEL:(00852)25227131
FAX:25217777;28104580
Tsang Hin-Chi Goldlion Co.Ltd, Shatian, Hong Kong 1999.9.29 Beijing Normal University 62207960or Tang Wei
TEL:26860812;26860666 62200074 Fang Zengquan
FAX:26453899
Li Ka-shing Yangtze River Group, Queen Avenue, Hong Kong. 1999.9.29 Beijing office of Yangtze River Group, Oriental Plaza 65255097or Li Chunlian
TEL:(00852)21288888 13601212397
FAX:81294491 65226991/92 or
Wang Qi
13901166288
Dr. Lee Shau Kee TEL:29088906;29088888 1999.9.29 Beijing Henderson  Center 65186688-210 or Li Hua
FAX:25291253 65182932 or
13901106883
65183612
Dato'Dr Cheng Yu-Tung TEL:28443155;28443117 1999.9.29 New World Co, Ltd. 67085380 Zhou Huimin
  FAX:25247652
Wslter Kwok Ping Sheung TEL:28285302;28278111 1999.9.29 New Dong'an group  65281939 or 13901229801
FAX:28272862 65280138 Wang Xiangmei
Ding BUtian
13901117083
Peter Chan King Luen TEL:(00852)25474539;25465962 1999.9.29 Chen Jinglun Middle School 65094797 or 65005649 or 68332288-19701 Li Lingti
FAX:(00852)25595011 or 64706501 Hou Tianda
Robert Kuok TEL:25257211 1999.9.29 Kerry Group 64924736;64210715 Song Suwei
FAX:28459000 65051010 or Tao Xi
13801114333
Dr. Stanley Ho TEL:(00853)511597 2001.1.1 Beijing Gehua Cultural Development 66416688-8514 Gu Yali
FAX:(00853)371981 or 66419928
Manfred Durniok Hausotterstrabe36 1000 Berlin 51 Manfred Durniok Produktion fur Film und Fernsehen Studios 1999.9.29 Beijing Municipal Garden Bureau  68313572; Du Xuelin
TEL:0049304918045  68342701
FAX:0049304914066 
Lothar Schell Box 781-Wellington 7654 R.S.A 2000.1.24 Piano Plant of Beijing  65193127; Zhi Wei
TEL:(0027)(021)8732035  Municipal Economic Committee 67783927 Zhai Kangle
FAX:8732035;8734905 
40 BEERI.STREET 2000.5.13 Israel Embassy in china 65052970 Li yifei
Ms. Ora Namir(f)  TEL AVIA 64233
ISRAEL Cui qing
Dr. Zdzislaw Goralczyk Chancellary of the President of the Republic of Poland, 10 Wiajaka St, 2001.2.12 Poland Embassy in China 65321235-285
00-902 Warsaw
TEL:501388214 
FAX:6952250
Office:004822-6952255
George Killian Clo National Junior College Athletic ASSO. , P.O. Box7305,Clorado Spring Co80933-7305,USA Li Huawei
  TEL:001-719-5909788
  FAX:001-719-5907324
Suzuki Shunichi 1983.10.28 03-5221-9028 Okayasu Yukiko
(Tokyo International Forum)  03-5221-9011(fax)
Rewi Alley (Died) 1982.12.2 National Friendship Association 65121675; Duan jun

 

65594110
Jin De'an
Michael Shapiro (Died) 1986.9.30 Xinhua News Agency 63074772 Duan Shoufeng
 Ma Wanqi Xinhua Hotel, friendship Road, Macao. Lin Xue
TEL:7911729;371515;322566
FAX:(00853)701384
Feng Guojing TEL:25844333;26863388;26861922
FAX:25844566
            

Source: Beijing Foreign Affairs Office
Date: 2008-01-23