Home>Travel>Shops
Dashila
Address: 5, Zhubaoshi, Qianmen Dajie 
Metro: Line 2 and get off at Qianmen station
Opening Hours: all day 
Xiushui
Telephone: 8610-5169 9003
Address:No.8 Xiushui Dongjie,Jianguomenwai Dajie
Bus: 28, 43, 120, 126 and 403,get off at Yonganli station 
Metro: Line 1 and get off Yonganli station
Nanluogu Xiang
Address: Nanluogu Xiang, Xicheng District
Bus: 13,118,823,850 and get off at Nanluogu Xiang station
Opening hours: all day
Neiliansheng
Telepphone: 8610-63013041
Address: 34 Dashilan Street, Xuanwu District    
Metro: Line 2 and get off at Qianmen station
Zhangyiyuan
Telephone: 8610-63034001
Address: No. 22,Dashilan Streeet, Xuanwu District    
Metro: Line 2 and get off at Qianmen station
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Qianmen Street: Yesterday Once More
Take a Look at Beijing by Subway
Betty's Beijing Blog
Shichahai
Mountain Climbing
Beijing Emergency Medical Service Guide