Jijiamiao Station    

Jijiamiao is a station on Line 10 of the Beijing Subway.

Beijing_Subway_-_Line_10_-_Jijiamiao_Station.JPG
   Train Services  

Subway Line 10
Chedaogou—Songjiazhuang—Bagou(waihuan)
The first train 5:22
The last train(Full route) 21:23
The last train(Chedaogou) 23:08
Bagou—Songjiazhuang—Chedaogou(neihuan)
The first train 5:49
The last train(Full route) 21:57

The last train(Bagou) 23:43
The last train(Chengshousi) 22:22