Jintaixizhao Station    

Jintaixizhao Station is a subway station on Line 10 of the Beijing Subway.

Jintaixizhao Station.JPG
   Train Services  

Subway Line 10
Chedaogou—Songjiazhuang—Bagou(waihuan)
The first train 5:42
The last train(Full route)21:55
The last train(Chedaogou)23:41
Bagou—Songjiazhuang—Chedaogou(neihuan)
The first train 5:33
The last train(Full route)21:25
The last train(Bagou)23:10
The last train(Chengshousi)23:34