Wangjing West Station    

Wangjing West is an interchange station between Lines 13 and 15.

   In the Vicinity      Train Services

Restaurant
Zhenguyuan Health and Nutrition Hot Pot, Yunnan Deyifu Hot Pot, Xiangyiren Restaurant, Hengfeng Fish Restaurant, Beautiful Jiangnan Theme Restaurant, Iron Pan Stewed Fish, Meishunyuan Restaurant, Yuliugong – exit C

 

Subway Line 13
To Xizhimen (next station: Beiyuan):
First train: 05:44
Last train: 22:51
To Dongzhimen (next station: Shaoyaoju):
First train: 05:15
Last train: 23:25

Subway Line 15
To Fengbo (next station: Wangjing):
First train: 06:00
Last train: 22:55
To Wangjing West (the terminal station):
First train: ——
Last train: ——

   Exits  

Bus Transfer Information:

Exit B: Bus Routes 466, 471, 851, 946, 445, 470, 571, 854
Exit C: Bus Routes 928, 946, 547, 976, 538, 470, 471, 445, 446, 851, 422, 571
Exit D: Bus Routes 854, 851, 470, 471, 445, 446, 571, 946