Scenic Spots Map
Restaurants Map
Pubs & Hotels Map
Hospitals & Post Office Map
 
Beihai Park
Beijing Aquarium
Capital Museum
Beijing JingShan Park
Xu Beihong's Memorial Museum
more

Click here to enjoy Ian Carrico's Shichahai Dairy , we also welcome your  travelogues. 

Yandai Byway
Jinding Bridge
Wanning Bridge - The style of Yuan Dynasty
Deshengmen Arrow Tower
Yinding Bridge
more
Mei Family Banquet - The recurrence of the family banquet of Master Mei Lan Fang
Lijia Restaurant - Classic palace cuisine
more
Tongyuan Jingshe Hotel - Guesthouse in Hutong
Xinyuan Hotel - Authentic Beijing flavor
Red Latern - Youth hostel in Hutong
Other Hotels
more
Xundong Xunxi
Xiang
Jiu Fang Yu
Jingcai Zone
Blue Lotus Workshop
more
People's Theatre
Guang Ming Ge
Houhai Hong
Tianshui Yingchi
Dan Bo Wan
more
An In-depth Tour for the Shicha Hai - Be a local people in Shicha Hai for a day
Sightseeing at Shicha Hai on foot
Sightseeing at Shicha Hai by tricycle
more
Shichahai Culture Zone
Nanluoguxiang
Bell and Drum Towers
Liulichang Cultural StreetExperience Capital Museum